member-of-legislative-assembly-west-bengal

Member of Legislative Assembly West Bengal


No. MLA Name of Party
1 Singh, Dr. Kanwar Deep AITC
2 Bhattacharya, Shri P. INC
3 Gupta, Shri Vivek AITC
4 Ghosh, Shri Kunal Kumar AITC
5 Hassan, Shri Ahamed AITC
6 Sen, Shri Tapan Kumar CPI(M)
7 Chhetri, Smt. Shanta AITC
8 Gupta, Shri Manish AITC
9 O Brien, Shri Derek AITC
10 Ray, Shri Sukhendu Sekhar AITC
11 Haque, Shri Md. Nadimul AITC
12 Chowdhury, Prof. Jogen AITC
13 Banerjee, Shri Ritabrata CPI(M)
14 Sen, Ms. Dola AITC
15 Bhunia, Shri Manas Ranjan AITC

Facebook
Twitter
Google+
YouTube
Instagram
Linkedin